ภาพสวยๆ จากทุ่งบัวตอง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน


ถ่ายภาพ โดย ถนอม ศรีแก้วเลิศ