สวท.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ทีเอ็นทัวร์ และแม่ค้าในตลาดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน


11 มกราคม 2557 นางสาววาสนา ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเด็กนักเรียนทั้งเด็กทั่วไปและชาวกะเหรี่ยงคอยาวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่สร้างสรรค์ ในงานมีการแสดงเต้นประกอบเพลง การแข่งขันการตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การเล่นเกมส์พร้อมแจกของรางวัล การจับรางวัล และทีมงาน สวท.แม่ฮ่องสอน จัดห้องส่งจำลองเปิดโอกาสให้เด็กทดลองอ่านข่าวและจัดรายการวิทยุ