ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 18:02:14  
รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เผยการเตรียมความพร้อมภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เผยการเตรียมความพร้อมภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน ว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความยากจนและเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการ พบประชาชน วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.10 - 11.00 น. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน FM 104 Mhz. และวิทยุเครือข่าย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ 347 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตป่าไม้เพียง 68 หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและความยากจน จึงเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสนใจในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ผิดกฎหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่ต้องการร้องเรียนความเดือดร้อนต่างๆ สามารถยื่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมทุกจุด ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยม โดยไม่ต้องยื่นถึงมือนายกรัฐมนตรี และขอความร่วมมือประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ
ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ดังนี้ มอบหนังสือรับรองสิทธิทำกินในที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนหรือ คทช. ที่ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมพบปะประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมบูธแก้จน เยี่ยมกลุ่มอนุรักษ์ป่า กลุ่มโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวนเกษตร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมนิทรรศการไก่แม่ฮ่องสอน แกะ และผ้าทอขนแกะ แล้วเดินทางไปศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมนิทรรศการบริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 จากนั้นร่วมประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด (working lunch)
ช่วงบ่ายเดินทางไปชุมชนคุณธรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง เยี่ยมชมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และตลาดวัฒนธรรม หรือกาดซอกจ่า เยี่ยมชมบ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางไปสักการะพระธาตุดอยกองมูและสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน กลับกรุงเทพมหานคร เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738