ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 10:18:59  
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่องแผ่นดินไหว รู้สึกได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่องแผ่นดินไหว รู้สึกได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่องแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 01.26 น. จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมา รู้สึกได้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 01.26 น. เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 18.39 องศาเหนือ ลองจิจูด 19.06 องศาตะวันออก ขนาด 5.9 ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 224 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 01.46 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว โทร 02-3994547, 02-3990965 โทรสาร 02-3990968 หรือ www.earthquake.tmd.go.th

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738