ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 11:39:58  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมชาวแม่สะเรียงในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับชมรมชาวแม่สะเรียงในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดฉลากของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน การแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง การเล่นเกมและกิจกรรมนันทนาการชิงของรางวัล การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
ขอเชิญผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 053-681525

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738