ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 13:12:07  
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ที่ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ที่ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันนี้ (14 มิ.ย. 61) นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนประชาชน เพื่อนำมาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) สอดคล้องกับปัญหาหรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมเวทีประชาคม
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และตรงตามความต้องการของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างแท้จริง

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738