ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 13:30:42  
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน  อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(14 มิย.)นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน ที่บ้านแม่สะงา ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง เป็น เขื่อนดินสูง 23 เมตร ยาว 120 เมตรกว้าง 8 เมตร ความจุ 645,000 ลูกบาศก์เมตร เกษตรกรได้ประโยชน์ในการปลูกข้าว ถั่วเหลืองและกระเทียม พื้นที่ 1,500 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพื่ออุปโภค บริโภคของราษฎรและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมงประจำหมู่บ้าน รวมทั้งป้องกันอุทกภัยในช่วงน้ำหลากและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหว พร้อมกันนี้องคมนตรี ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการแม่ฮ่องสอน ร่วมกันปล่อยน้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน
องคมนตรีกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสว่า ให้ทบทวน ว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ให้มีการซ่อมแซมเป็นเร่งด่วนให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน สร้างขึ้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2549 ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ทรงมีพระราชเสาวนีย์ความว่า ทรงห่วงใยสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ทรงมีพระราชประสงค์ที่ให้พสกนิกรอาศัยอยู่บนที่สูง ดำรงชีพอยู่กับป่า ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน เป็นหนึ่งอยู่ในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตามพระราชเสาวนีย์/

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738