ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 13:43:13  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2561 ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ เตรียมจัดกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยร่วมกันดำเนินมาตรการาตร 3 ก. ได้แก่ ก. เก็บบ้าน ให้โปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก ก. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และ ก. เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ในหน่วยงาน สถานศึกษา ศาสนสถาน และชุมชนทุกแห่งในพื้นที่
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 มิถุนายน 2561 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียงและตำบลบ้านกาศ และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งการดำเนินมาตรการ 3 ก. เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะเป็นตัดวงจรการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรม แม่สะเรียง Big Cleaning Day ในวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าว

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738