ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 15:48:02  
จำหน่ายผักปลอดภัย โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ (Food Bank)
จำหน่ายผักปลอดภัย โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ (Food Bank)
สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด นำผลผลิตผักปลอดภัย (ผักในมุ้ง) โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ (Food Bank) จำนวนกว่า 12 ชนิด จำหน่ายทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด นำผลผลิตผักปลอดภัย (ผักในมุ้ง) โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ (Food Bank) จำนวนกว่า 12 ชนิด ได้แก่ คะน้า ฮ่องเต้ กวางตุ้ง ผักบุ้ง ฟักทองญี่ปุ่น ชา กระเทียม ยอดฟักทอง ยอดซาโยเต้ มะเขือพวง ผักไผ่และผักชีฝรั่ง มาวางจำหน่ายบริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผัก
เชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก จำกัด โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชดำริ (Food Bank) ซึ่งวางจำหน่ายทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : วารี บุญน้อย นักศึกษาฝึกงาน
บรรณาธิการ : อัมฤทธิ์ จานุวี
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738