ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 17:00:01  
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับบริจาคโลหิต เนื่องใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับบริจาคโลหิต  เนื่องใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับบริจาคโลหิต เนื่องใน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 (Be there for someone else. Give blood. Share life)

วันนี้( 14 มิถุนายน 2561) กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยนางบุษบา เจิมศิริ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ที่ห้องธนาคารเลือด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสำรองโลหิตไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 14 คน จำนวน 500 ซีซี บริจาคดวงตา 16 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย
สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้ทุกในวันเวลาราชการ โดยการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นหวัด เจ็บคอ ควรรับประทานอาหารมาก่อน และเป็นอาหารย่อยง่าย ไม่มีไขมัน งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 12 ชั่วโมง งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี และนำบัตรประชาชนมาติดต่อบริจาคโลหิตทุกครั้ง
วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก(World Blood Donor Day)เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner)ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738