ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 11:00:55  
ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ
ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ
วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ชุดที่ 2 นำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 หัวหน้าวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ชุดที่ 2 นำทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้จิตอาสา และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ ตลอดจนวีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ทั้งนี้ โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ มุ่งหวังที่จะปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการแสดงออกถึงความเคารพรัก ความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 309

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738