ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2561 / 15:49:16  
จ.แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลือง
จ.แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลือง
จ.แม่ฮ่องสอนประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลือง

เมื่อวานนี้(11 ตุลาคม 2561) นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนประชุมร่วมกับนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวชนเขต บุญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสถาพร ศรีวันชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายสมยศ ตั้งจิตต์ถาวรกุล ผู้แทนสมาคมการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว (ผู้บริหารน้ำมันพืชกุ๊ก) เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตถั่วเหลือง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีข้อมูลผลผลิตถั่วเหลือง รุ่น 1 ฤดูฝน ปีการผลิต 2561 ประมาณ 11,300,000 กก.เศษ หรือ ประมาณ 11,300 ตัน เก็บเกี่ยวไปแล้ว ประมาณ 8 ล้าน กก. เศษ หรือประมาณ 8 พันเศษ คงเหลือประมาณ 2,400,000 กก.หรือประมาณ 2 พันตันเศษ (พันธุ์ที่ปลูกประมาณร้อยละ 90 เป็นพันธุ์พื้นเมือง เรียกว่าพันธุ์ตาแดง ที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นพันธุ์เชียงใหม่ 60) และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อที่ประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในปีนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ไปศึกษาแนวทางการจัดสร้างเครื่องอบลดความชื้น ขนาดเล็ก (กำลังแรงม้าต่ำกว่า 30 แรงม้า) ในพื้นที่เพื่ออบลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป
จากนั้นผู้แทนสมาคมและผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปดูพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง ที่อำเภอปาย ต่อไป /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738