ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
19 มิ.ย. 2561 180619165519.jpg
          ผู้อำนวยการ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พร้อมด้วยทีมประสานงานประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 17 หารือการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  .....
19 มิ.ย. 2561 180619150044.jpg
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยื .....
19 มิ.ย. 2561 180619140547.jpg
          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการแปรรูปเป็นกาแฟสารเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร .....
18 มิ.ย. 2561 180618173940.jpg
          ในงาน OTOP Midyear 2018 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-17 มิ.ย. ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน 38 ราย มียอดจำหน่ายรวม 6,432,167 บาท
  .....
19 มิ.ย. 61 / 11:06:18
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561
19 มิ.ย. 61 / 10:08:22
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ แก่แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
18 มิ.ย. 61 / 14:03:02
กฟภ.แม่สะเรียง เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้า หลังไฟฟ้าดับมาหลายวัน
18 มิ.ย. 61 / 13:45:22
โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายภาคส่วน ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก รุ่น พ้นโรค พ้นภัย สบทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
19 มิ.ย. 61 / 15:40:50
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการคลังจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
19 มิ.ย. 61 / 15:37:16
กบร.แม่ฮ่องสอนให้พิสูจน์สิทธิ์ที่ทำกิน
19 มิ.ย. 61 / 11:24:39
อบรมเทคนิคการแปรรูปกาแฟ
18 มิ.ย. 61 / 16:08:02
การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนตรอกปลายนา  19/06/2561   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลำปาง-แม่ทะ  19/06/2561   
เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์"  27/06/2561   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง จำนวน 1 อัตรา  05/07/2561   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา  19/06/2561   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง  30/06/2561   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ประกาศห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  22/06/2561   
วิลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน  21/06/2561   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง  20/06/2561   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัคตำแหน่ง พนักงานราชการ   19/06/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง