ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
18 มิ.ย. 2560 170618150702.jpg
          นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้อง เดินขึ้นดอยกองมู
          วันนี้ (18 มิถุนายน 2560) ดร.ถนัด บุ .....
17 มิ.ย. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ปอยจ่าตี่ และการแข่งขันบั้งไฟ สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย – เมียนมา ที่วัดน้ำเพียงดิน
นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เปิดเผยว่า อบต.ผาบ่อง ร่ว .....
17 มิ.ย. 2560
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ .....
17 มิ.ย. 2560 170617155804.jpg
          อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน" ปีที 2 ครั้งที่ 3 ที่อำเภอปางมะผ้า
      .....
20 มิ.ย. 60 / 10:01:25
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
20 มิ.ย. 60 / 09:47:07
จังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
19 มิ.ย. 60 / 16:41:37
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ลุยงานอำเภอแม่สะเรียง หลังมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
19 มิ.ย. 60 / 11:31:56
สมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและความพัฒนา (ACTED) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ประจำปี 2560
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
25 มิ.ย. 60 / 13:40:19
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ หัวข้อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
25 มิ.ย. 60 / 13:12:47
จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ลดนักสูบหน้าใหม่
25 มิ.ย. 60 / 13:01:43
จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ อปท.ทุกแห่งสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
25 มิ.ย. 60 / 12:06:18
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนพฤษภาคม 2560 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดแพร่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศเก่าที่เสื่อมสภาพ  01/07/2560   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน  12/07/2560   
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว จ.แพร่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ และขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  14/07/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน  14/07/2560   
วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปี 2560  03/07/2560   
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น จ.แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนพร้อมห้องเก็บพัสดุ  06/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  04/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล   04/07/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  04/07/2560   
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา มีความประสงค์ที่จะทำการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังรูปตัวทีคว่ำ  03/07/2560   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง