ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
23 ก.พ. 2562 190223141305.jpg
          สถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 78 ไมโครกรัมต่อ .....
22 ก.พ. 2562 190222145012.jpg
          บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 21 ปี การก่อตั้งบริษัท รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ต่อ พ.ร.บ. และภาษี เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
  .....
22 ก.พ. 2562 190222140723.jpg
          ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์2562 เวลาประมาณ 11.00 น. (ตามรอบดาวเทียมระบบ MODIS) พบจุดความร้อนจำนวน 11 จุด ขณะเดียวกันหลายภาคส่วนเร่งระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำ ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำตามเส้นทาง .....
22 ก.พ. 2562 190222091940.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนสอน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธา .....
22 ก.พ. 62 / 17:29:42
อำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน
21 ก.พ. 62 / 14:43:42
โรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
21 ก.พ. 62 / 14:41:05
วัดคะปวง อำเภอแม่สะเรียง จัดทำบุญปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกขมูล
19 ก.พ. 62 / 10:53:04
อำเภอสบเมย จัดงานรำลึก "ครูบาผาผ่า"
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
23 ก.พ. 62 / 17:22:09
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์เฟชบุ๊กสุนัขไล่กัดชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.ปาย
23 ก.พ. 62 / 11:05:43
ชาวบ้านม่อนตะแลงอ.เมืองแม่ฮ่องสอนทำแนวกันไฟและชิงเผา เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
22 ก.พ. 62 / 19:02:05
การอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามโครงการสัคคสาสมาธิแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิ้นสุดลงแล้ว
22 ก.พ. 62 / 16:00:39
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกเยาวชนเพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2562
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุถาวรที่ชำรุด  26/02/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  08/03/2562   
ผู้ที่เสนอราคาชนะ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035  28/02/2562   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำการขนย้ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  27/02/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2561   31/03/2562   
ทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  07/03/2562   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน สำหรับคนพิการ จำนวน 1 อัตรา   26/02/2562   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 1   06/03/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90-91)  09/04/2562   
การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการจังหวัดเชียงใหม่  28/02/2562   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง