ข่าวท้องถิ่น
ข่าวรอบเมืองเหนือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
26 เม.ย. 2561 180426141207.jpg
          ชาวตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดต่อแพ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงาม
      &n .....
26 เม.ย. 2561 180426134754.jpg
          วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาในด้านการศึกษา และเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 27 .....
26 เม.ย. 2561 180426112946.jpg
          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันรักการอ่านประจำปี 2561 "เมืองสามหมอกฮ .....
25 เม.ย. 2561 180425155333.jpg
          อำเภอปาย จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายโสณบัณฑิตย์ ( ร.7 พัน 5 ) อำเภอปาย จังหวัดแ .....
26 เม.ย. 61 / 10:58:23
รัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพนักศึกษา รองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
26 เม.ย. 61 / 09:08:03
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
25 เม.ย. 61 / 09:46:05
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหารือกับผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียม แก้ปัญหาผลผลิตกระเทียมตกค้างให้กับเกษตรกร
25 เม.ย. 61 / 09:34:40
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ข่าว โดย ปชส.แม่ฮ่องสอน
26 เม.ย. 61 / 12:17:43
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันรักการอ่าน "เมืองสามหมอกฮักการอ่าน" ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25 เม.ย. 61 / 17:47:06
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้น
25 เม.ย. 61 / 17:19:47
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราว หน้าอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
25 เม.ย. 61 / 17:11:28
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ต้องขัง ตรวจเอกซเรย์คัดกรองหาเชื้อวัณโรค
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม  04/05/2561   
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ประกวดราคาปรับปรุงผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  26/04/2561   
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  30/04/2561   
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  04/05/2561   
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนจำกัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางและเครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม จำนวน 1 โครงการ  26/04/2561   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ  26/04/2561   
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวศิษย์เก่าอาวุโสและสังสรรค์ศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่   28/04/2561   
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา   31/05/2561   
เรือนจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน   25/05/2561   
ศุนย์นวัตรกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน   01/05/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   
จำนวนผู้เยี่ยมชม  ครั้ง